TekstREDACTIE

 

Tekstredactie gaat een stap verder dan tekstcorrectie. Er wordt in dit geval geredigeerd:
een reeds bestaande tekst wordt door SMARTtekst op een aantal punten geherstructureerd of aangepast, om deze aldus voor publicatie geschikt te maken. De aanpassingen zijn erop gericht de tekst inhoudelijk en/of taaltechnisch te verbeteren en/of een professionele(re) uitstraling te geven.

Uiteraard worden inhoudelijke correcties uitsluitend en alleen doorgevoerd in overleg met de oorspronkelijke auteur(s). <

TekstVast Beilen © SMARTtekst