Tekstproducties

 

1.  SMARTtekst schrijft de tekst in opdracht, maar publiceert onder eigen naam. De opdrachtgever bepaalt daarbij het onderwerp en de lengte van de tekst (bij voorkeur uitgedrukt in aantallen woorden of tekens). In onderling overleg worden afspraken gemaakt over de aard van het artikel (beschrijvend, beschouwend / opiniërend), de vorm (bijvoorbeeld in de vorm van een interview) en de hoeveelheid en de aard van het illustratiemateriaal. SMARTtekst bepaalt aan de hand van bovenstaande de opzet en uitvoering. De opdrachtgever verstrekt de benodigde (basis)informatie en contacten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

 

 

2. SMARTtekst vervult de rol van ghostwriter. De publicatie verschijnt onder de naam van de opdrachtgever, die om uiteenlopende reden  ̶  tijdgebrek, geen taalgevoel, niet kunnen schrijven op het niveau van de doelgroep  ̶  niet zelf tot het schrijven van de tekst(bijdrage) in de gelegenheid of in staat is. De opdrachtgever verstrekt SMARTtekst de noodzakelijke informatie mondeling, via audio dan wel als ruwe versie (desnoods geschreven in telegramstijl). SMARTtekst schrijft deze uit in de geest en zoveel mogelijk in de stijl van de opdrachtgever, zodat het eindresultaat nadrukkelijk diens stempel draagt. <

TekstVast Beilen © SMARTtekst