wat kan SMARTtekst voor u doen?

 

 • U heeft een tekst geschreven, maar twijfelt nog over zaken als vorm, inhoud en/of  afstemming richting de doelgroep (sluit de informatie voldoende aan bij het kennisniveau van de lezer)…

 • Er ligt een (basis)tekst voor, maar u wilt nader worden geïnformeerd over het gebruik en de geschiktheid van tekstelementen als tabellen, kaders, grafieken, illustraties en infographics…

 • Er ligt een tekst  – (leer)boek, dissertatie, scriptie, rapport, jaarverslag, afstudeeropdracht  – die nog dient te worden gecontroleerd op zaken als structuur, stijl, grammatica, interpunctie type- en spelfouten of waarbij feedback op het taalgebruik gewenst is…

 • U wilt een publicatie over een bepaald onderwerp opnemen in een onder uw verantwoordelijkheid vallend medium (dagblad, tijdschrift, huisorgaan, verenigingsorgaan, nieuwsbrief, website, bundel), en zoekt een 'sparring partner'
  om deze klus tot een goed einde te brengen…

 • U wilt uw kennis en ervaring graag delen middels een publicatie – (leer)boek, tijdschriftartikel,
  blog – maar het ontbreekt u aan tijd en/of schrijftalent om het zélf op papier te zetten…

 • U wilt een boek schrijven, maar voor u daaraan begint wilt u eerst advies
  inwinnen over praktische zaken als opzet, inhoud, doelgroep, formaat,
  binnenwerk (lay-out), uitvoering, omslag, flaptekst en register…

 • U wilt uw boek laten uitgeven, maar bent niet thuis in de wereld van
  financiering, marketing, promotie, verkoop, royalty’s, contracten
  en auteursrecht…

SMARTtekst is een gespecialiseerd tekstbureau op het gebied van de biochemie, de biotechnologie en de voedingstechnologie. Met name ten aanzien van de biochemie en de biotechnologie bestaan er de nodige raakvlakken met de medische technologie. ‘Daarom is het wellicht interessant om ook eens te kijken op de site van LogischMedisch (www.logischmedisch.nl), een onderdeel van TekstVast Beilen. Over grensoverschrijdende techniek gesproken. <

TekstVast Beilen © SMARTtekst