Met ruim dertig jaar ervaring in de uitgeverijbusiness aan boord is SMARTtekst een gespecialiseerd tekstbureau dat zich bezighoudt met tekstproducties, tekstcorrectie, tekstredactie en tekst- en uitgeefadvies op het terrein van de biochemie, de biotechnologie en de voedingstechnologie.

 

In de wetenschap en de techniek weet men steeds meer over steeds minder. Het vogelperspectief ontbreekt en niet zelden ook de communicatie tussen de vakgebieden onderling. Hierdoor ontstaan er enerzijds kennishiaten en wordt er anderzijds op meerdere plaatsen tegelijkertijd aan hetzelfde gewerkt. De brug slaan tussen ‘zij die weten’ en ‘zij die willen weten’ is dan even nuttig als noodzakelijk. Omdat technici doorgaans geen échte lezers zijn, is het bovendien van belang bondig en met het juiste jargon de vertaalslag te maken naar eenieders discipline. <

TekstVast Beilen © SMARTtekst